Najbliższe otoczenie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 zmienia się dostosowując do potrzeb uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły. Przy ulicy Jana Kilińskiego powstają nowe miejsca parkingowe.

Zgodnie z realizowanym przez miasto planem powstanie tu 59 nowych miejsc parkingowych. Do tego zatoczka dla autokarów. W ramach wykonywanych prac drogowych remontu doczeka się również nawierzchnia drogi.

 

Koszt inwestycji, to blisko 650 tysięcy złotych. Władze placówki, które zabiegały o modernizację terenu mówią wprost: – To inwestycja konieczna, która zdecydowanie podniesie komfort dojazdu do szkoły, zwłaszcza że coraz większa ilość uczniów przyjeżdża własnymi samochodami.

Nowe miejsca parkingowe przy liceum będą miały też nowe nasadzenia, tak aby komponowały się z otoczeniem. W miejsce drzew zakwalifikowanych przez Urząd Marszałkowski do wycięcia, w tym przede wszystkim starych topoli, zostaną posadzone nowe, które będą zdobić parkową okolicę.

Foto: Igor Skrzyczewski