W niedzielę zakończyło się kolejne zielonogórskie Winobranie. Nad bezpieczeństwem mieszkańców i gości każdego dnia czuwało kilkudziesięciu zielonogórskich policjantów. Tegoroczne Winobranie było wyjątkowe i jedno z najspokojniejszych w ciągu ostatnich kilku lat.

Jak co roku podczas Winobrania policjanci mieli dużo pracy, oprócz patroli w centrum miasta dochodziły również zabezpieczenia winobraniowych imprez sportowych i koncertów.  Codziennie nad bezpieczeństwem uczestników i winobraniowych gości czuwało kilkudziesięciu policjantów. Tak jak w poprzednich latach, policjanci najczęściej interweniowali w przypadku spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego lub zakłóceń ciszy nocnej przez osoby nietrzeźwe.

Winobraniowe patrole były piesze, zmotoryzowane, a także rowerowe. Nie tylko mundurowi policjanci dbali o bezpieczeństwo podczas imprez – służbę pełnili również zielonogórscy kryminalni. Ponadto podczas Winobrania zielonogórscy policjanci ruchu drogowego zabezpieczali również tradycyjnie „Nocny Bieg Bachusa” oraz prowadzili działania „ROWERZYŚCI 2020” ukierunkowane na bezpieczeństwo użytkowników jednośladów.

Tegoroczne Winobranie przebiegało spokojnie i w ocenie policjantów było jednym z najbezpieczniejszych w ciągu ostatnich kilku lat.

Podsumowanie policyjnych działań w czasie „Dni Zielonej Góry” (dane dotyczą służb zabezpieczających Winobranie) 5 – 13 września 2020r. :

sprawcy przestępstw zatrzymani „na gorącym uczynku” –  22

zatrzymane osoby poszukiwane –  19

zatrzymane osoby nietrzeźwe: –  52

ujawniono wykroczeń: –  583

– sporządzono wnioski o ukaranie do sądu –  53

– sporządzono  mandatów karnych – 314

przeprowadzone interwencje  –  272

osoby wylegitymowane –  406

skontrolowane pojazdy –  93

materiały: KMP ZG