Zielonogórscy i sulechowscy policjanci podczas prowadzonych przez 2 dni działań zatrzymali aż 20 poszukiwanych osób, w tym 5 listami gończymi. Dwaj z zatrzymanych mężczyzn trafili do aresztu, a dwaj inni odpowiedzą dodatkowo za posiadanie narkotyków, które podczas zatrzymania znaleźli przy nich policjanci.

Zatrzymywanie osób poszukiwanych jest jednym z najbardziej pracochłonnych zadań Policji. Policjanci wydziału kryminalnego wchodzący w skład Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób komendy miejskiej w Zielonej Górze prowadzą rocznie nawet kilkaset takich spraw. W ciągu roku poszukują nawet ponad 100 osób zaginionych, natomiast zdecydowaną większość spraw stanowią sytuacje, gdy osoby są poszukiwane na zlecenie sądów i prokuratur do prowadzonych spraw lub do odbycia kary pozbawienia wolności. Tylko w 2019 roku policjanci wszczęli ponad 1000 spraw poszukiwawczych. Do tego należy dodać także sprawy prowadzone od lat, chociażby w stosunku do osób ukrywających się np. za granicą.

W ostatnim czasie zielonogórscy policjanci zorganizowali dwudniowe intensywne działania poszukiwawcze i w ich wyniku zatrzymali aż 20 osób poszukiwanych przez zielonogórskie oraz świebodzińskie prokuratury i sądy. W działaniach wzięli udział policyjni wywiadowcy, kryminalni, dzielnicowi i funkcjonariusze służby patrolowej. Dzięki ich zatrzymaniom, będzie można zakończyć lub kontynuować bez przeszkód sprawy zawieszone od miesięcy, a czasami nawet od lat. Spośród dwudziestki zatrzymanych, w 5 przypadkach były to osoby poszukiwane na podstawie wystawionych listów gończych. Wszystkie te osoby, miały do odbycia kary pozbawienia wolności. Cała piątka trafiła już do aresztów. Kilkoro spośród zatrzymanych osób było poszukiwanych do ustalenia miejsca pobytu, część do dobycia kary zastępczej pozbawienia wolności, a także celem doprowadzenia do Aresztu Śledczego lub Zakładu Karnego. Dwie z zatrzymanych osób odpowiedzą dodatkowo za posiadanie narkotyków – amfetaminy, które policjanci przy nich znaleźli.

Jednak poszukiwania prowadzone przez zielonogórskich policjantów nie ograniczają się tylko do terenu powiatu zielonogórskiego. Policjanci działają na terenie całego województwa, czy kraju, a dzięki podpisanemu Porozumieniu z Schengen oraz innym porozumieniom o współpracy z policjami innych krajów, polscy policjanci skutecznie odnajdują osoby zaginione czy poszukiwane także na terenie innych państw.

materiały: KMP Zielona Góra