Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął uchwałę o przedłużeniu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 do 31 października 2020 r.

– Ta decyzja daje szansę na podjęcie studiów osobom, którym na maturze powinie się noga w pierwszym terminie i otrzymają świadectwo po egzaminie poprawkowym dopiero 30 września – tłumaczy Ewa Sapeńko, rzeczniczka UZ. – Pozwoli to również studentom studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), którym koronawirus uniemożliwił ukończenie studiów w terminie na zrekrutowanie się na studia II stopnia (magisterskie). Dotyczy to przede wszystkim studentów, którzy nie mogli w terminie zrealizować zajęć praktycznych, a tym samym obronić pracy dyplomowej.

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji: wykaz wymaganych dokumentów, terminy ich dostarczenia, limity przyjęć i szczegółowy kalendarz rekrutacji – zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2020 r. Rejestracja elektroniczna kandydatów rozpoczyna się 1 czerwca 2020 r.

(dsp) - ŁZ