Wiernych jak na lekarstwo

Ilu wiernych chodzi do kościoła, a ilu z nich przyjmuje komunię? Jaki odsetek dzieci i młodzieży uczęszcza na lekcje religii? Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przygotował coroczny raport, który zawiera zestawienie najważniejszych danych liczbowych.

Diecezja zielonogórsko-gorzowska, która terytorialnie obejmuje województwo lubuskie oraz m.in. Głogów, w wielu kategoriach plasuje się na szarym końcu. Laicyzację w naszym województwie widać szczególnie na podstawie badań przeprowadzonych jeszcze w 2018 roku. Na jednej z październikowych mszy policzono wiernych. To kategoria tzw. dominicantes, czyli odsetek katolików uczęszczających na niedzielną mszę w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Wskaźnik ten w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wyniósł 27,3 proc. To piąty wynik od końca. Mniej wiernych uczęszcza na msze tylko w diecezjach: szczecińsko-kamieńskiej, sosnowieckiej, łódzkiej i koszalińsko-kołobrzeskiej.

Foto: Tomasz Misiak

Dla porównania – najwięcej wiernych odwiedza kościoły w diecezji tarnowskiej (71,3 proc.). Podobnie sprawa wygląda ze wskaźnikiem communicantes, który oblicza się jako odsetek katolików przyjmujących komunię w trakcie niedzielnej mszy w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Dla naszej diecezji wskaźnik wyniósł 13,1 proc. Lubuszanie aktywniej niż mieszkańcy innych województw angażują się w życie Kościoła. Świadczy o tym wskaźnik participantes, czyli odsetek członkostw w organizacjach parafialnych w stosunku do ogólnej liczby katolików w parafii. W tej części badania diecezja zielonogórsko-gorzowska uplasowała się w połowie zestawienia, uzyskując 6,9 proc.

Foto: Tomasz Misiak

W roku szkolnym 2018/2019 na lekcje religii w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uczęszczało 83,1 proc. uczniów. Dane te dotyczą wszystkich typów placówek – od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, po licea, technika oraz szkoły branżowe. W naszej diecezji w roku 2018 udzielono następującą liczbę poszczególnych sakramentów: 10.106 chrztów, 14.641 pierwszych komunii, 7.465 bierzmowań oraz 3.075 sakramentów małżeństwa.

(ap)