Jak informuje Prezydent Janusz Kubicki – coraz więcej ścieżek rowerowych w Zielonej Górze budowanych jest z asfaltu – przedstawia najnowsze dane na ten temat.

Długość ścieżek rowerowych na terenie miasta Zielona Góra z podziałem na rodzaj nawierzchni.

Nawierzchnia bitumiczna: 70 592 metrów w tym:

 wydzielony osobny pas rowerowy : 45 632m
 wydzielony osobny pas rowerowy z dopuszczonym ruchem pieszym : 11 372m
 wydzielony osobny pas/kontrapas w jezdni : 2 640m
 wydzielony przejazd przez jezdnię/drogę/linię kolejową: 4 398 m
 wydzielone zjazdy na jezdnię/drogę : 110m
 ciągi pieszo-rowerowe bez wydzielonego osobnego pasa rowerowego: 5 722 m
 ciągi pieszo-rowerowe z wydzielonym osobnym pasem rowerowym: 250 m
 ciągi pieszo-jezdne bez wydzielonego osobnego pasa rowerowego: 370 m
 kładki/wiadukty/mostki : 98m

Nawierzchnia betonowa (kostka/płytki/płyty): 36 467 metrów w tym:

 ciągi pieszo-rowerowe bez wydzielonego osobnego pasa rowerowego w strefie deptaka: 2280 m
 ciągi pieszo-rowerowe bez wydzielonego osobnego pasa rowerowego: 10 372 m
 ciągi pieszo-rowerowe z wydzielonym osobnym pasem rowerowym: 18 517 m
 kładki/wiadukty/mostki : 239m
 wydzielony osobny pas rowerowy : 4 033m
 wydzielony osobny pas/kontrapas w jezdni : 336m
 wydzielony przejazd przez jezdnię/drogę/linię kolejową: 474 m
 ciągi pieszo-jezdne bez wydzielonego osobnego pasa rowerowego: 216 m

Nawierzchnia inna (szutr lub inne utwardzenie): 3260 metrów – wyliczeniem zostały objęte tylko odcinki położone przy ul. Źródlanej (Dolina Gęśnika), Festiwalowej, Kętrzyńskiej oraz Botanicznej. Pominięte zostały odcinki ulepszonych dróg i duktów leśnych oraz nieurządzonych dróg/ścieżek parkowych i leśnych oznaczonych jako szlaki rowerowe.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

materiały: facebook Janusz Kubicki